Les Voortgang
0% Voltooid

Doel van inkomensadvies
Het doel van inkomensadvies is de klant te adviseren over inkomensrisico’s bij:

  • Ziekte
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid

De adviseur Inkomen geeft advies over deze inkomensrisico’s en de mogelijke oplossingen in de vorm van inkomensverzekeringen. Het kan daarbij gaan om:

  • Individuele verzekeringen ter bescherming van inkomensverlies als gevolg van werkloosheid
  • Individuele verzekeringen ter bescherming van arbeidsongeschiktheid van de zelfstandigen en Directeur grootaandeelhouders (DGA)
  • Werkgeversverzekeringen ter bescherming van de continuïteit van het bedrijf tegen het risico van loondoorbetalingsverplichting of een eventueel eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex of WGA. Collectieve en individuele werknemersverzekeringen als aanvullingen op de uitkeringen van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het afsluiten van verzekeringen is bij het geven van inkomensadvies voor zowel de adviseur als de klant geen doel op zich. De klant kan immers besluiten een aangetoond risico te accepteren en zelf te willen dragen zonder beschermende verzekeringen. Wellicht heeft de klant zelf voldoende middelen of mogelijkheden om de financiële gevolgen van een risico op te vangen. Belangrijk is hierbij wel dat de adviseur de klant zo duidelijk en helder mogelijk laat zien welke risico’s de klant loopt. De adviseur zal niet alleen de risico’s bespreken met zijn klant, maar ook laten zien welke verzekeringsoplossingen mogelijk zijn. Op deze manier kan de klant een goede keuze maken tussen het aanvaarden van de risico’s of het overdragen van de risico’s aan de verzekeraar.