Les Voortgang
0% Voltooid

Krediet is ‘uitstel van betaling’.
Er zijn kredietproducten voor bedrijven en voor klanten.

 • Een productief krediet wordt doorgaans verschaft als een bedrijf door te investeren de winst denkt te vergroten.
 • Consumptief krediet is een lening die door klanten gebruikt wordt voor consumptieve doeleinden. Consumptieve kredieten worden verstrekt in de vorm van goederenkrediet of geldkrediet.

Kredietnemers en kredietverstrekkers kunnen op 2 manieren een lening tot stand brengen:

 1. Directe financiering: als overschot- en tekorthuishoudens elkaar vinden zonder tussenkomst van een financiële instelling en het samen eens worden over het verlenen van krediet.
 2. Indirecte financiering: kredieten die worden verstrekt door financiële instellingen.

Kredietverstrekkers:

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Aanbieders van kaartkrediet
 • Postorderbedrijven
 • Financieringsmaatschappijen
 • Banken van lening
 • Overheid

Hieronder zijn de kredietverstrekkers verdeeld naar de vorm krediet die zij voornamelijk verstrekken:

GoederenkredietGeldkrediet
FinancieringsmaatschappijenBanken
KaartkredietVerzekeraars
PostorderkredietGemeentelijke Kredietbanken

De kredietverstrekkers leveren hun producten op verschillende manieren via 2 distributiemogelijkheden:

 • Directe distributie
  • Kantorennet
  • Direct writing
 • Indirecte distributie
  • Professionele kredietbemiddelaar
  • Assurantietussenpersoon
  • Leverancier

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren. Er vindt geen tussenkomst plaats van een financieel dienstverlener. Vrager en aanbieder komen via een platform met elkaar in contact.

Vormen van crowdfunding

 • Doneren
 • Sponsoring
 • Loan-based crowdfunding
 • Equity-based crowdfun

Toezicht

Loan-based- en equity-based crowdfunding vallen onder toezicht van de AFM.

Afspraken tussen de AFM en de crowdfunding platforms

 1. Crowdfunding investeerderstoets
 2. Maximaal te investeren bedrag

Investeringsgrens:
Voor equity-based crowdfunding maximaal €40.000.
Voor loan-based crowdfunding maximaal €80.000.

Branche-organisaties zijn:

 • VFN
 • NVB
 • NVF
 • Adfiz