Les Voortgang
0% Voltooid
 • Economische kringloop 
 • Consumenten (huishoudingen) 
 • Producenten(huishoudingen) 
 • Productiefactoren 
 • Financiële/vermogensmarkt 
 • Ontsparen, lenen 
 • Sparen, beleggen 
 • Economische groei 

Doelen van de klant 

 • Noodzakelijke doelen 
 • Streefdoelen 
 • Wensen 

Financiële positie van de klant 

 • Kasstroomoverzicht 
 • Liquiditeitsplan
  • o Inkomsten en uitgaven
  • o Liquiditeitstekort, vermogensoverschot 
 • Vermogensplan
  • Vermogensopbouw
  • Persoonlijk vermogen, vreemd vermogen 

Juridische positie van de klant Personen- en familierecht 

 • Huwelijksrecht:
  • Samenwonen 
 • Huwelijk/geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen 
 • Huwelijk/geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden
  • Toestemmingsvereiste 
 • Erfrecht
  • Erfenis 

Bescherming van de juridische positie door onder meer: 

 • Strenge wet- en regelgeving voor aanbieders 
 • Afkoelingsperiode 

Een overeenkomst is in principe rechtsgeldig wanneer aan de eisen uit het BW en aan de juridische vorm vereisten is voldaan. Zo niet, dan: 

 • Nietig (direct ongeldig) 
 • Vernietigbaar (met terugwerkende kracht ongeldig) 

De klant moet voor het uitvoeren van rechtshandelingen zijn: 

 • Handelingsbekwaam 
 • Handelingsbevoegd 

Anders wettelijke vertegenwoordiging: 

 • Volmacht 
 • Bewind 
 • Curatele 

Fiscale positie van de klant 

 • Boxensysteem 
 • Fiscaal partners 
 • Box 1:
  • Inkomen uit werk en woning minus aftrekposten: belastbaar inkomen.
  • Progressieve heffing: schijventarief 
 • Box 2:
  • Inkomen uit aanmerkelijk belang 
 • • Box 3:
  • Inkomen uit vermogen
  • Vermogen = bezittingen minus schulden
  • Proportionele heffing: vermogensrendementheffing
  • Rendementsgrondslag, heffingsvrij vermogen, forfaitair rendement 
 • Persoonsgebonden aftrek 
 • Box 1, 2 + 3: gecombineerde inkomensheffing 
 • Heffingskortingen 
 • Schenkbelasting Erfbelasting 

Banksparen 

 • Voor opbouw oudedagsvoorziening, naast lijfrenteverzekering ook bank rekening of beleggingsrecht. De inleg is fiscaal aftrekbaar volgens dezelfde regels als de premie voor de lijfrenteverzekering. 
 • Belangrijk aspect bij banksparen is het separaat afsluiten van overlijdens risicoverzekering respectievelijk arbeidsongeschiktheidsdekking en de kosten die hieraan verbonden zijn. 

Onafhankelijke informatie voor de klant 

 • Consumentenbond 
 • NIBUD 
 • AFM 
 • Wijzer in geldzaken