logo
Terug naar Training

PE Hypothecair krediet Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. PE Basis
  PE Basis | Inleiding
  1 Toets
 2. Hersteld van kanker en gevolgen voor levensverzekering
 3. BKR: nieuwe registraties en inzage
  2 Onderwerpen
 4. Essentiële-informatiedocument (Eid)
 5. Fiscale wijzigingen
 6. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 7. Reikwijdte Wwft
  6 Onderwerpen
 8. Meldplicht ongebruikelijke transacties
  2 Onderwerpen
 9. Verwerking persoonsgegevens
 10. Toezicht
  1 Onderwerp
 11. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)
  9 Onderwerpen
 12. Premierestitutie bij het te goeder trouw schenden van de mededelingsplicht
  8 Onderwerpen
 13. Stichting Tuchtraad Verzekeraars
 14. Stijging AOW-leeftijd
 15. Stimulering arbeidsmarktpositie
  2 Onderwerpen
 16. UBO-register
  3 Onderwerpen
 17. Verlofregelingen
  3 Onderwerpen
 18. Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
 19. De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)
  2 Onderwerpen
 20. Nieuwe ontslagmogelijkheden
  1 Onderwerp
 21. Transitievergoeding
  2 Onderwerpen
 22. De ketenbepaling met betrekking tot tijdelijk personeel
  5 Onderwerpen
 23. Wijzigingsbesluit financiële markten 2021
  2 Onderwerpen
 24. PE Hypothecair Krediet
  Inleiding
 25. Actualisatie leennormen
  1 Onderwerp
 26. BKR
  3 Onderwerpen
 27. Fiscale beoordeling leningen voor de eigen woning van familie of eigen bv
 28. Herziening beslag- en executierecht
 29. Inkomensvaststelling
  3 Onderwerpen
 30. Inkomstenbelasting met betrekking tot de eigen woning
 31. Marktontwikkeling hypothecair lenen in box 3
  3 Onderwerpen
 32. Nationale Hypotheek Garantie
  3 Onderwerpen
 33. Passend consumptief krediet
  1 Onderwerp
 34. Regeling aanpak flitskrediet
  2 Onderwerpen
 35. Rentemiddeling
  7 Onderwerpen
 36. Subsidies verduurzaming ISDE
 37. Tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting
  2 Onderwerpen
 38. Taxatie woningen
 39. Tijdelijke regeling hypothecair krediet
  3 Onderwerpen
Les 1 van 39
In uitvoering

PE Basis | Inleiding

Kennisweb 12 april 2022
Inleiding
Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ’toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.
De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.
De leerstof die hierna volgt is gebaseerd op enerzijds de door de minister vastgestelde ‘eind- en toetstermen’ en anderzijds op de door CDFD geïdentificeerde ‘ontwikkelingen’. Je treft beide hierna steeds integraal aan.