Les 1 van 0
In uitvoering

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)

Rene 12 april 2022
Nieuw Protocol Incidentenwaarschuwings systeem Financiële Instellingen * [B32]
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een nieuw Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) opgesteld. Dit protocol bevat regels waaraan banken en verzekeraars moeten voldoen om informatie over incidenten, zoals identiteitsfraude of bankhelpdeskfraude (spoofing), bij te houden en uit te wisselen.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlijnen kent.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/vergunning-voor-financi%C3%ABle-instellingen-om-info-over-fraude-te-delen

Financiële instellingen mogen zelf een overzicht van incidenten binnen de eigen organisatie bijhouden, inclusief persoonsgegevens. Maar ze mogen niet zomaar grootschalig gegevens uitwisselen met andere dienstverleners. Om de gegevens met andere financiële dienstverleners te kunnen uitwisselen dient een vergunning te worden aangevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het Waarschuwingssysteem bestaat uit (i) de Incidentenregisters van individuele Financiële Instellingen en Brancheverenigingen en (ii) een aan ieder Incidentenregister gekoppeld Extern Verwijzingsregister waarin alleen Verwijzingsgegevens afkomstig van de betreffende Financiële Instelling zijn opgenomen.