logo

Sociale Hygiëne Proefexamen

 • Examengerichte Oefenexamens
 • 400 examenvragen

Met dit Sociale hygiene proefexamen heb je alles wat je nodig hebt voor een goede voorbereiding op het examen. Deze examens sluiten naadloos aan op de meest recente toetstermen is ge-update op 4 mei 2023.

Shirley · 4 mei 2023
Current Status
Nog niet gestart
Prijs
29,95
Get Started

Met dit Sociale hygiene proefexamen heb je alles wat je nodig hebt voor een goede voorbereiding op het SVH sociale hygiene examen. Je kunt ieder examen onbeperkt maken, en er zit geen tijdslimiet op. De examens sluiten naadloos aan op de meest recente toetstermen.

Voor wie is examen?

Het examen Sociale Hygiëne is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers in de horeca. De SVH Verklaring Sociale Hygiëne heb je nodig om te voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Drank- en Horecawet. Het doel van de stichting SVH sociale hygiëne is om werknemers in de horeca hun beroep op een verantwoordelijk wijze uit te laten voeren.

Het examen Sociale Hygiëne is een theorie-examen. Je hoeft geen praktijk examen af te leggen. Het examen bestaat uit veertig vragen. Alle vragen in deze sociale hygiene oefentoets zijn meerkeuze vragen. Wanneer je het Sociale Hygiëne examen in het Nederlands maakt, krijg je hiervoor in totaal veertig minuten de tijd. De vragen van het examen gaan over diverse onderwerpen. Alcohol, drugs en gokken komen aan bod. Maar ook gastvrijheid, horeca wet- en regelgeving, sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden worden behandeld.

Ook slijters hebben een SVH Verklaring Sociale Hygiëne nodig. Zij maken een apart examen met vragen die speciaal op hun beroep gericht zijn.

TIP : Twijfel je nog of je er al klaar voor bent? Met de Sociale hygiene cursus samen met onze oefenexamens heb je de meest ideale training ter voorbereiding op je examen. De cursus behandeld de onderdelen die ook daadwerkelijk aan bod komen tijdens je examen.

 • Het SVH sociale hygiene examen bestaat uit 40 vragen. Het examen is als volgt samengesteld :
 • Sociale hygiene oefentoets met 40 vragen (1 punt per vraag)

Onze SVH proefexamens zijn exact hetzelfde als het officiële examen en voldoen aan de meest recente toetstermen. Bovendien maken onze SVH docenten exclusieve vragen voor ToetsJeKennis die je nergens anders krijgt.

De slaaggrens voor het SVH sociale hygiene examen is vastgesteld op 72%. In het SVH proefexamen is dit gelijk gesteld. Hierdoor ben je verzekerd van SVH oefenexamen vragen die 100% gelijk zijn aan je examen.

In het sociaal hygiene examen kan je maximaal 40 punten behalen. Om te slagen moet je 29 punten behalen.

Voor het SVH sociale hygiene examen heb je 40 minuten de tijd.

Bedrijven of organisaties(denk bijvoorbeeld aan een sportclub) die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of de eigenaar/beheerder. Tijdens openingsuren moet er namelijk altijd minimaal één persoon in het bedrijf aanwezig zijn, die de Verklaring Sociale Hygiëne heeft. Dus ook als de bedrijfsleider, eigenaar/beheerder niet aanwezig zijn moet er iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het SVH Diploma en die de beschikking heeft over deze informatie!

Je kunt na het behalen van het officieel erkende diploma Sociale Hygiëne je eigen horecazaak beginnen.
Elke horeca ondernemer, slijter of leidinggevende in vereniging of buurthuis wil een goed lopende organisatie hebben. Je bent daarvoor afhankelijk van het type gast en hoe deze zich gedraagt. Om ervoor te zorgen dat gasten zich gedragen naar de normen en waarden die je hebt vastgelegd in je gastvrijheids-concept, kun je een weloverwogen sociaal-hygiënisch beleid opstellen, dat bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar samenhangen. De vragen die gesteld worden gaan onder andere over segmentatie van de horecamarkt, inrichtingseisen, gastvrijheid, veiligheid, sociale vaardigheden, arbeidsomstandigheden, drugs, alcohol, wapens en wettelijke regelgeving met betrekking tot genoemde onderwerpen.

In de horeca heb je ook te maken met wetten en regels, waarbij je verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren. Een voorbeeld is, dat er geen sterke alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken. Veel wettelijke regels staan in de Drank- en Horecawet, daarnaast heeft de horeca-ondernemer nog te maken met regels van de gemeente, waar hij gevestigd is: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde enzovoort.

De sociale hygiëne richt zich met name op de problematiek en verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent.

Examen tips!

Je kunt je optimaal voorbereiden op het examen door de volgende tips toe te passen:

 • Bereid je lessen en het examen goed voor
 • Zorg dat je goede, actuele proefexamens maakt
 • Maak gebruik van de samenvattingen
 • Blijf veel en regelmatig oefenen

Het goed voorbereiden van de lessen helpt om een voldoende te scoren bij het examen. Als je weet wat er gaat komen, zal de te behandelen stof beter door jou worden begrepen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. Wil je meer informatie over het Sociale Hygiene examen?

Met de proefexamens krijg je een reëel beeld van het examen. Dit neemt niet alleen stress weg, maar kan er ook voor zorgen dat jij met meer vertrouwen het examen ingaat. Zorg dat je veel en vaak blijft oefenen. Na verloop van tijd zal je vernemen dat je de antwoorden steeds sneller weet. Dit is een teken dat je de leerstof echt goed onder de knie begint te krijgen.

FAQ

Sociale hygiene betekent ‘het rekening houden met elkaar’. In de praktijk is het de bedoeling dat de ondernemer alles doet om de gezondheid van zijn gasten en werknemers te waarborgen.

Het Sociale Hygiene diploma heb je nodig als er in jouw bedrijf alcohol word geschonken of verkocht wordt. Dus niet alleen de ondernemer moet dit diploma hebben. Er moet tijdens openingstijden minimaal 1 persoon aanwezig zijn die het diploma sociale hygiene in bezit heeft.

Het Sociale Hygiene diploma is voor onbepaalde tijd geldig. Je hoeft deze dus niet na een aantal jaar opnieuw te behalen. 

Nee, Sociale Hygiëne richt zich op het respectvol omgaan met mensen. Je leert bijvoorbeeld hoe je op een vriendelijke manier aan een beschonken gast te vertellen dat deze echt geen drank meer kan bestellen, of dat iemand je zaak dient te verlaten omdat deze voor overlast zorgt. In de HACCP cursus leer je hoe je de Hygiënecode in de praktijk moet toepassen en hoe je zorgt voor een optimale voedselhygiëne.

Ben je op zoek naar tips om je slaagkansen te verhogen, dan hebben we hier een aantal bewezen tips voor je:
1) Maak gebruik van oefenexamens
2) Herhaling is de truc
3) Zorg ervoor dat je ieder oefenexamen haalt voordat je met het volgende oefenexamen begint.

Over de trainer

Shirley

Ik ben Shirley, 35 jaar en ik geef al 6 jaar Horeca trainingen. Ik heb zelf de horeca opleiding gedaan en vind het super leuk om bedrijven, maar ook sportkantines en restaurants een training te geven voor Sociale Hygiene of HACCP.

4 Trainingen

Nog niet gestart
29,95

Training Includes

 • 1 Les
 • 11 Toetsen
 • Training Certificate